ELEKTROTEHNIKA

e-kursus, mahuga 3ÕN
Arvutierialade riiklik õppekava

Andres Sillak
Haapsalu Kutsehariduskeskus
2012

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.

Posted in Uncategorized | Comments Off on ELEKTROTEHNIKA