Välise serveri ketta külge mountimine

1. välise serveri ketta külge mountimine
mount -t cifs //server/kataloog /mnt/kataloog/ –verbose -o user=kasutajanimi

nt.
mount -t cifs //server.helia.ee/vajalik /mnt/vajalik –verbose -o user=vajalik

Koos parooliga oleks käsk nii: 
mount -t cifs //server.helia.ee/vajalik /mnt/vajalik –verbose -o user=vajalik,pass=vajalik

Vahel on vaja ka lisada juurde käsk (dom=DOMEENINIMI, ehk siis domeen mis võrgus on server, mida tahta külge mountida)
mount -t cifs //192.168.1.101/koopia /mnt/koopia/ –verbose -o dom=DOMEENINIMI,user=KASUTAJANIMI,pass=PAROOL