ProFTP kasutajate ligipääsu piiramine teistele kataloogidele

Kui on soov piirata teistel kasutajatel ligipääsu oma kataloogile ProFTP serveris. All pool siis kirjeldatud ära kogu kood.

<Directory /var/ftp> - siia kirjutada siis kataloogi puu millele teistel kasutajatel 
ligipääsu piirata nt. /home/toomas/
 <Limit ALL>
      DenyAll
 </Limit>

 <Limit DIRS READ>
    AllowUser user1 - Siia siis lisada user1 asemele kasutaja kellel on õigus saada 
ligipääs kataloogile
    AllowUser user2 - Võib lisada ka mitu kasutajat
    DenyAll
 </Limit>
</Directory>

Ülejäänud serveris olevatel kasutajatel keelatakse kataloogi ligipääs.