Apache2 veebiserver – serveri õigused

webi serveri õigused

# kasutajaõigused kataloogile
chown www-data:www-data -R /var/www/html/mingi_kataloog/

#www-data kasutaja parooli muutine
sudo passwd www-data

#kataloogi õigused
chmod 744 -R /var/www/html/mingi_kataloog/