LibreOffice – Märgivormingud (ülesanded)

3Kirjuta laused oma dokumenti ja tee nii nagu lause ütleb

* See lause, mis siin on, tuleks kaldkirja muuta. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice5 või menüüst Vormindus ja seal Märk ning Silt Font ja sealt Stiili alt Kaldkiri).
* Tee üleühe sõnad korraga rasvaselt. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice6  või menüüst Vormindus ja seal Märk ning Silt Font ja sealt Stiili alt Paks).
* Jooni alla kahe punase joonega. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice7  või menüüst Vormindus ja seal Märk ning Silt Fondiefektid ja sealt Allakriipsutuse alt joone valik ning Allakriipsutuse värvi alt punane värv).
* Joonin alla ainult selle lause sõnad!  (Tööriista riba peal ikoon libreoffice7  või menüüst Vormindus ja seal Märk ning Silt Fondiefektid ja sealt Allakriipsutuse alt joone valik).
* Joonin alla punktiirjoonega! (Tööriista riba peal ikoon libreoffice7  või menüüst Vormindus ja seal Märk ning Silt Fondiefektid ja sealt Allakriipsutuse alt joone valik).
* Sellele reale tõmban joone peale! (Tööriista riba peal ikoon libreoffice8  ).
* Peida see lause ära! (Menüüst Vormindus ja seal Märk ning Silt Fondiefektid ja seal Peidetud ette kastikesse linnuke).
* See lause on tumesinist värvi.  (Tööriista riba peal ikoon libreoffice9  ).
* Nende tähtede vahe on 6pt. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice7  või menüüst Vormindus ja seal Märk ning Silt Paigutus ja sealt Märgisammu alt valida Sõrendatud ning kõrval lahtris kus on 0,0 punkti kirjutada 6 punkti).

* Siia suurtähed. (Menüüst Vormindus ja seal Tähesuuruse muutmine ning seal SUURTÄHED).
* See on pisikene kiri, ainult 6 punktine. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice10).
* Dokumendi kiri on alati suurusega 12. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice10).
* Nr. 10 kirja kasutatakse ka tihti. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice10).
* Pealkirjad on alati 16 punktilises kirjas. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice10).
* Aga tõeliselt suur on 24 punktine kiri. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice10).
* See on kõige suurem. (mitte maksimum). (Tööriista riba peal ikoon libreoffice10).
* Muuda Font Courier New stiiliks. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice11).
* Proovi Symbol stiili.  (Tööriista riba peal ikoon libreoffice11).
* Vee keemiline valem on H2O  (muuda indeksit). (Tööriista riba peal ikoon libreoffice13).
* 1 m3 = 1000000 cm3.  (Tööriista riba peal ikoon libreoffice12).
* 32 = 9  (Tööriista riba peal ikoon libreoffice12).
* (a+b)2=a2+2ab+b2  (Tööriista riba peal ikoon libreoffice12).
* Selle lause taust…roheline. (Tööriista riba peal ikoon libreoffice14).