Debian – Dovecoti mure kui SSLv2 ei toimi

tuleb /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf failis ära muuta rida

####
ssl_protocols = !SSLv2 !SSLv3

####Pärast
ssl_protocols = !SSLv3

 

pärast tuleb ka luua uus cert käsuga

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/mail.key -out /etc/ssl/certs/mailcert.pem

ning peale seda ka /etc/dovecot restart käsk