Microsoft Excel 2016 – Salvestamine ja Printimine

Kui töö on valmis, siis oleks vaja Exceli dokument salvestada või hoopis väljaprintida. Antud peatükis vaatame kuidas lihtsalt salvestada dokument oma arvutisse. Jah, Excel 2016 võimaldab salvestada erinevatesse pilveteenusega seotud veebirakendustesse ning neid jagada, kuid nendes jällegi edaspidi, kui Excel natuke rohkem selge on. Ja siin pöörame suuremat tähelepanu ka printimisele.

Salvestamine

Oma töö uuesti kasutamiseks või kellelegi jagamiseks on see vaja kindlasti salvestada. Ja mitte lihtsalt salvestada vaid õigesse kohta ja õige nimega! Tööle õige nime andmine lihtsustab hiljem endal või teie kaastöötajatel fail kiiresti üles leida. Faili salvestamisel pea meeles, et faili nimi ei ületaks 255 tähemärki 🙂 ja ei kasutaks erisümboleid nagu / \ < > * ? ” | : jne

Töö salvestamiseks liigu menüüs Fail,
excel1

mille alt leiad kaks käsku:

 • Salvesta
 • Salvesta nimega
  excel2

 

Esimest korda salvestamisel pole vahet, kumma valid. Kuid hiljem, kui soovid aktiivset faili salvestada siis vali Salvesta või vajuta kiiresti klaviatuuril Ctrl+S. Juhul, kui soovid aktiivset faili salvestada uue nimega, vali Salvesta nimega (F12) ning avaneb salvestamise aken, kus saad valida salvestuskoha.
excel3

ning peale salvestuskoha valikut saad lisada failile uue nime.

Vaikimisi pakutakse Excel 2013 faililaiendiks xlsx.

Salvestamine parooliga

Microsoft Excel 2016 võimaldab salvestamisel kaitsta oma tööd parooliga. Aga kui tulevikus hakkad oma dokumente parooliga kaitsma, siis mõtle, kas on ikka vaja. Miks? Reeglina ei suudeta palju erinevaid paroole meelde jätta ning seepärast kahjuks kasutatakse samu paroole igal pool ja/või kirjutavad need kuhugi üles. Aga kui oled otsustanud dokumenti parooliga kaitsta, siis pea meeles:

 • parool on tõstutundlik, st. et suurtel ja väikestel tähtedel tehakse vahet
 • parooli maksimumpikkus on 15 tähemärki
 • ära unusta parooli, sest muidu ei saa dokumenti avada
 • ära kasuta erisümboleid / \ < > * ? ” | : jne
 • parooli võib dokumendi avamisel sisestada mitu korda, ilma et dokument blokeeritaks

Parooliga salvestamiseks vali  Fail menüü, järgnevalt Salvesta nimega, järgnevalt vali koht kuhu salvestada. Avanenud aknas ‘Salvesta‘ nupu kõrval on valik Tööriistad, sellele klikkides on menüüs kolmas käsk Üldsuvandid
excel4

Seejärel avatakse Üldsuvandite aken, kuhu saame lisada:

 • Avamisparool– lisades selle parooli, ei näe keegi faili sisu enne kui parool on õige. Kui soovid, et kasutaja näeks dokumenti aga muuta ei saa, siis jäta see väli tühjaks.
 • Muutmisparool– lisades parooli siia, siis kaitseme dokumenti muudatuste eest. Kui kasutaja on sisestanud avamisparooli ja muutmisparooli ei tea, siis ta näeb ainult dokumendi sisu aga midagi muuta ei saa.
  excel5

Olles lisanud parooli(d), küsitakse kinnitust, et vältida vigu paroolis.

 

Nüüd kui dokument uuesti avada, siis küsitakse parooli et dokument avada.
excel6

Kui te lisasite ka muutmisparooli siis küsitakse nüüd ka selle sisestamist
excel7

 

Salvestamine teistesse formaatidesse

Tihti on juhtumeid, kus dokument tuleks salvestada vanemasse xls (Excel 97-2003) või pdf versiooni. Või koguni veebilehena (html)! Iseenesest on see sama lihtne kui lihtsalt salvestamine. Ava menüü Fail, seal vali Salvesta nimega ning avanenud aknas vali salvestuskoht. Ja jälgi  Salvestustüüp valikut.
excel8
Vahel, kui kasutad mõnda dokumenti ikka ja jälle, siis on see otstarbekas salvestada mallina. Näiteks pead koostama arveid, mille põhi on kogu aeg sama. Sel juhul vali salvestustüübiks Exceli mall (*.xltx). Väga kasulik on see siis, kui faili kasutavad erinevad inimesed ning algfaili ei “rikuta” ära. Seda sellepärast, et mallina salvestatud failist tehakse alati uus fail.

Printimine

Printimine on nagu salvestamine, aga seda just paberile või näiteks kilele. Vaatame kuidas printida, millised on printimise seaded ning kus asuvad kasutaja jaoks peidus olevad päis ja jalus.

Printimiseks vali menüüst Fail ja sealt käsk Prindi. See avab printimise akna, kus keskel asuvad kõik printimisega seotud seaded ja paremal näete kohe eelvaadet.
excel9

Kui oled valmis oma dokumenti printima, siis vali õige printer ja kliki nupul Prindi. Kui vaja mitu eksemplari printida vali prinditavate dokumentide arv.
excel10

Selekteeritud ala printimine

Teatud osa dokumendis printimiseks tuleb sul esmalt soovitud osa hiirega ära selekteerida.
excel11

Seejärel vali menüüst Fail, valik Prindi ning Sätete alt >Prindi valik
excel12

Excel 2016 on veel üks hea ja kasulik asi, vajutades menüüle Fail ja valides sealt Ekspordi, avaneb teile alljärgnev menüü
excel13

Vajutades Loo PDF/XPS nupule saate luua otse olemas olevast failist PDF dokumendi, teil küsitakse kuhu pdf dokument salvestada ning võite ka faili nime muuta.
excel14

Printimisega seotud

Veel seadeid printimiseks asuvad Printimise paneeli alumises servas Lehekülje häälestus
excel15

See avab vastava akna, kus saate määrata:

 • lehekülje omadused
 • veeriste suurused (tühi ala paberi servast sisuni)
 • päise ja jaluse sisu
 • töölehe printimise seaded
  excel16

Antud teema on tihedalt seotud Exceli lehekülje seadetega ja seepärast kavatsen sellest täpsemalt rääkida vastavas teemas. Seni edukat iseseisvalt uurimist.

Allalaaditav PDF