Mis on Digi-ID, kuidas seda saada ning mida sellega teha saab

Digitaalne isikutunnistus ehk Digi-ID on ID-kaardiga analoogiline kiipkaart, millega saab elektroonilises keskkonnasoma isikut tuvastada ja anda digitaalset allkirja. Samuti saab kasutada krüpteerimist.
Digi-ID saab taotleda Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes ning see väljastatakse teeninduses kohapeal ootetööna.

Digi-ID saate taotleda, kui olete

  • Eesti kodanik, kellel on kehtiv ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos ID-kaardiga;
  • välismaalane, kellel on kehtiv elamisloakaart/ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos elamisloakaardiga.
  • Lisainfo
Digi-ID ja sellele kantud sertifikaatide kehtivusaeg on kolm aastat. Digi-ID-d võib elektrooniliselt kasutada ID-kaardi kõrval paralleelselt. Digi-ID kasutamiseks elektroonilises keskkonnas ei ole vaja eraldi tarkvara, arvutile kehtivad samad nõuded ja töötab sama tarkvaraga, mis ID-kaardi puhul.
Juhul, kui ID-kaart on kaotatud, varastatud või muutunud kasutamiskõlbmatuks ja isikul on olemas kehtiv Digi-ID, võib seda kasutada elektroonilises keskkonnas kaotatud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud ID-kaardi asemel.
NB! Digi-ID’le ei kanta kasutaja fotot. Digi-ID ei ole kasutatav visuaalse isikut tõendava dokumendina.
Digi-ID kaotamisel/varastamisel saab peatada kaardi elektroonilise toimimise, helistades numbril 1777 (välismaalt +372 677 3377). Digi-ID-d telefoni teel kehtetuks tunnistada ei saa. Kaotatud/varastatud Digi-ID kasutaja peab isiklikult pöörduma Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse Digi-ID kehtetuks tunnistamise avalduse esitamiseks. Uue dokumendi taotlemisel avaldust dokumendi varguse/kaotsimineku kohta kirjutada pole vaja. Kord kehtetuks tunnistatud Digi-ID’d kehtivaks muuta ei ole võimalik.
Digi-ID kasutaja on kohustatud isikuandmete muutumisel pöörduma Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse 1 kuu jooksul, et tunnistada olemasolev dokument kehtetuks ning vajadusel esitada uus dokumendi taotlus.
Lisaks ka väike võrdlev tabel Digi-ID ja ID-kaardi olulisemate erinevuste kohta:
Digi-ID ID-kaart
Sertifikaadid ja kaart kehtivad 3 aastat Sertifikaadid ja kaart kehtivad 5 aastat
Isikuandmete failis vaid kaardi number (kuni 01.12.14). Uuematel kaartidel on isikuandmete fail tavapärane. Isikuandmete fail tavapärane
Sertifikaadi Subjectis O väli ESTEID (DIGI-ID) Sertifikaadi Subjectis O väli ESTEID
Väljastaja ESTEID-SK 2011 Väljastaja ESTEID-SK 2011
Uue PIN ümbriku saab PPA-st, pangakontorist Uue PIN ümbriku saab PPA-st, pangakontorist
Sertifikaate saab peatada ID-abiinil 1777, pangakontoris, PPA-s Sertifikaate saab peatada 1777, pangakontoris, PPA-s
Sertifikaatide peatatust saab lõpetada PPA-s, pangakontoris Sertifikaatide peatatust lõpetada saab PPA-s, pangakontoris
Sertifikaate saab kehtetuks tunnistada PPA-s, pangakontoris Sertifikaate saab kehtetuks tunnistada PPA-s, pangakontoris
Vaid elektrooniliseks kasutamiseks Isikutuvastamiseks ja elektrooniliseks kasutamiseks
Valmib ootetööna PPA kontoris ID-kaart väljastatakse kuni 30 päeva jooksul