Kuidas hankida ID-kaarti

ID-kaarti saad taotleda Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes, Eesti Vabariigi välisesindustes, posti või e-posti teel.

Kiirkorras ID-kaarti saad taotleda vaid Politsei- ja Piirivalveametiteenindustes. Kui taotled isikut tõendavat dokumenti esimest korda, siis kiirkorras ID-kaarti taotleda ei saa.

ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) sinule isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. ID-kaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Kiirkorras taotletud ID-kaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes.

Digi-ID saad taotleda Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes ning see väljastatakse sulle teeninduses kohapeal ootetööna. Digi-ID on digitaalne isikutunnitus, millega saab elektroonilises keskkonnas oma isikut tuvastada ja anda digitaalset allkirja.