RsysLog

Seadistusfailide asukoht

  1. Põhi rsyslog`i seadistus fail /etc/rsyslog.conf
  2. Logrotate failide konfimine /etc/logrotate.conf
    /etc/logrotate.d/ (ja seal all olevad failid nt. põhi fail syslog

/var/log/cron (mis logid tehakse)
/var/log/maillog (mis logid tehakse)
/var/log/rsyslog/messages (mis logid tehakse)
/var/log/secure (mis logid tehakse)
/var/log/spooler (mis logid tehakse)
{
daily (tehakse iga päev)
rotate 30  (hoitakse viimased 30 logi)
compress  (vanad logid pakitakse kokku)
sharedscripts
postrotate
/bin/kill -HUP `cat /var/run/syslogd.pid 2> /dev/null` 2> /dev/null || true
endscript
}