Debian 8 – Postfix (meilide kustutamine spool failist)

Kui vaja meili spoolist mingit konkreetset meili saatjat kustutada siis see käsk aitav

postqueue -p | tail -n +2 | awk ‘BEGIN { RS = “” } /info@bmw\.org/ { print $1 }’ | tr -d ‘*!’ | postsuper -d –

info@bmw\.org asenda oma meiliga, mida kustutada soovid \ kriips tuleb alles jätta.