Microsoft Office Word 2016 – Tabeli Koostamine (Ülesanded)

Tabeli Koostamine

Versioonis Microsoft Office Word 2016 saate tabeli lisamiseks valida eelvormindatud tabelite hulgast  näidisandmetega täidetud  tabeli või lisada tabeli, valides soovitud ridade ja veergude arvu. Saate tabeli lisada dokumenti või keerukama tabeli loomiseks ka teise tabeli sisse.

Tabelimallide kasutamine

Eelvormindatud tabelite galeriil põhineva tabeli lisamiseks saate kasutada tabelimalle. Tabelimallid sisaldavad näidisandmeid ning saate ülevaate sisestatud andmetega tabeli ilmest.

 1. Klõpsake kohta, kuhu soovite tabeli lisada.
 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel, valige käsk Kiirtabelid ja klõpsake soovitud malli.tabel1
 3. Asendage mallis olevad andmed soovitud andmetega.

Menüü Tabel kasutamine

 1. Klõpsake kohta, kuhu soovite tabeli lisada.
 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel ja valige väljal Tabeli lisamine lohistades soovitud ridade ja veergude arv.tabel1

Käsu Lisa tabel kasutamine

Käsu Lisa tabel abil saate enne tabeli lisamist dokumenti valida tabelidimensioonid ja -vormingu.

 1. Klõpsake kohta, kuhu soovite tabeli lisada.
 2. Klõpsake menüü Lisa jaotise Tabelid nuppu Tabel ning klõpsake seejärel käsku Lisa tabel.tabel1
 1. Sisestage jaotises Tabeli suurus veergude ja ridade arv.
 2. Valige jaotises Automaatsobitus tabeli suuruse reguleerimissuvandid.

Tabeli loomine

Saate tabeli luua nii ridade ja veergude joonistamise kui ka teksti tabeliks teisendamise teel.

Tabeli joonistamine

Saate joonistada ka keeruka tabeli  (nt tabel, mis sisaldab eri kõrgusega lahtreid või ridadel eri arvu veerge).

 1. Klõpsake kohta, kuhu soovite tabeli luua.
 2. Klõpsake menüü Lisa jaotise Tabelid nuppu Tabel ning klõpsake seejärel käsku Joonista tabel.

Kursor muutub pliiatsiks.

 1. Tabeli välisservade määratlemiseks joonistage ristkülik. Seejärel tõmmake ristküliku sisse veeru- ja reajooned.tabel4
 1. Joone või joonteploki kustutamiseks klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Joonista äärised nuppu Kustutuskumm tabel5.
 2. Kui olete tabeli joonistamise lõpetanud, klõpsake mõnda lahtrit ja alustage tippimist või sisestage soovitud pilt.

Teksti teisendamine tabeliks

 1. Sisestage eraldusmärgid  (nt komad või tabeldusmärgid), et märkida kohad, kus soovite teksti veergudeks jaotada. Lõigumärkide abil saate näidata, kust soovite alustada uut rida.

Näiteks loendis, mille real on kaks sõna, lisage kaheveerulise tabeli loomiseks esimese sõna järele koma või tabeldusmärk.

 1. Valige tekst, mida soovite teisendada.
 2. Klõpsake menüü Lisa jaotise Tabelid nuppu Tabel ning klõpsake seejärel käsku Teisenda tekst tabeliks.
 1. Klõpsake dialoogiboksi Teisenda tekst tabeliks jaotises Teksti eraldaja tekstis kasutatud eraldaja raadionuppu.

Märkige muud soovitud suvandid.

Tabeli asetamine teise tabeli sisse

Teise tabeli sees asuvaid tabeleid nimetatakse pesastatud tabeliteks ja kasutatakse sageli veebilehtede loomisel. Kui kujutlete veebilehte ühe suure tabelina, mis mahutab teisi tabeleid  ja mille tekst ning pildid asuvad tabeli eri lahtrites, on teil hõlpsam oma lehe eri osi paigutada.

Pesastatud tabeli loomiseks võite klõpsata lahtrit ja kasutada seejärel tabeli lisamiseks soovitud meetodit või joonistada tabeli kohta, kuhu soovite pesastatud tabeli lisada.

Lahtri lisamine

 1. Klõpsake lahtrit, mis on kohast, kuhu soovite lahtri lisada, paremal või lahtri kohal.
 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Paigutus jaotise Read ja veerud dialoogiboksi käivitit.
 3. Klõpsake ühte järgmistest valikutest.
Klõpsake Toiming
Nihuta lahtrid paremale Saate lisada lahtri ja nihutada kõik ülejäänud lahtrid selles reas paremale.

Word ei lisa uut veergu. Selle toimingu tulemusena võib ilmuda rida, kus on rohkem lahtreid kui ülejäänud ridadel.

Nihuta lahtrid alla Saate lisada lahtri ja nihutada olemasolevad lahtrid ühe rea võrra allapoole. Uus rida lisatakse tabeli lõppu.
Lisa terve rida Saate lisada uue rea klõpsatavast lahtrist ülespoole.
Lisa terve veerg Saate lisada veeru klõpsatavast lahtrist vasakule

Rea lisamine üles või alla

 1. Klõpsake lahtrit üleval- või allpool seda kohta, kuhu soovite rea lisada.
 2. Tehke menüü Tabeliriistad menüüs Paigutus ühte järgmistest:
  • Rea lisamiseks lahtri kohale klõpsake jaotises Read ja veerud nuppu Lisa üles.
  • Rea lisamiseks lahtri alla klõpsake jaotises Read ja veerud nuppu Lisa alla.

Veeru lisamine vasakule või paremale

 1. Klõpsake lahtrit, mis on kohast, kuhu soovite veeru lisada, vasakul või paremal.
 2. Tehke menüü Tabeliriistad menüüs Paigutus ühte järgmistest.
  • Veeru lisamiseks lahtrist vasakule klõpsake jaotises Read ja veerud nuppu Lisa vasakule.
  • Veeru lisamiseks lahtrist paremale klõpsake jaotises Read ja veerud nuppu Lisa paremale.

 

Lahtri kustutamine

 1. Klõpsake kustutatava lahtri valimiseks lahtri vasakserva.
 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Paigutus.
 2. Klõpsake jaotises Read ja veerud nuppu Kustuta ja seejärel käsku Kustuta lahtrid.
 3. Klõpsake ühte järgmistest valikutest.
Klõpsake Toiming
Nihuta lahtrid vasakule Saate lahtri kustutada ja nihutada kõik ülejäänud lahtrid selles reas vasakule.

Word ei lisa uut veergu. Selle suvandi kasutamisel võib programm lisada rea, mis sisaldab teistest ridadest vähem lahtreid.

Nihuta lahtrid üles Saate lahtri kustutada ja nihutada kõik ülejäänud lahtrid selles veerus ühe rea võrra ülespoole. Uus tühi lahter lisatakse veeru lõppu.
Kustuta terve rida Saate kustutada terve rea, mis sisaldab klõpsatavat lahtrit.
Kustuta terve veerg Saate kustutada terve veeru, mis sisaldab klõpsatavat lahtrit.

Rea kustutamine

 1. Klõpsake kustutatava rea valimiseks rea vasakserva.tabel6
 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Paigutus.
 2. Klõpsake jaotises Read ja veerud nuppu Kustuta ja seejärel käsku Kustuta read.

Veeru kustutamine

 1. Kustutatava veeru valimiseks klõpsake veeru ülemist ruudujoont või ülemist äärist tabel7.
 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Paigutus.
 2. Klõpsake jaotises Read ja veerud nuppu Kustuta ja seejärel käsku Kustuta veerud.

Lahtrite ühendamine

Saate ühendada tabeli kaks või enam samal real või veerus asuvat lahtrit üheks lahtriks. Näiteks võite ühendada mitu lahtrit horisontaalselt, luues tabeli pealkirja, mis ulatub läbi mitme veeru.

 1. Valige ühendatavad lahtrid, klõpsates lahtri vasakserva ja lohistades siis üle teiste soovitud lahtrite.
 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Paigutus jaotise Ühenda nuppu Ühenda lahtrid.

Lahtrite tükeldamine

 1. Klõpsake lahtrit või valige mitu lahtrit, mida soovite tükeldada.
 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Paigutus jaotise Ühenda nuppu Tükelda lahtrid..
 3. Sisestage veergude või ridade arv, mitmeks soovite valitud lahtrid tükeldada.

Tabeli uude asukohta lohistamine

 1. Hoidke kursorit küljendivaates  tabeli kohal, kuni kuvatakse tabeli teisalduspide .
 2. Hoidke kursorit tabeli teisalduspideme kohal, kuni kursor muutub neliknooleks ja klõpsake siis tabeli teisalduspidet.
 3. Lohistage tabel uude asukohta.

Tabeli uude asukohta kopeerimine ja kleepimine

Kui soovite tabelit uude asukohta kleepida, võite tabeli kas kopeerida või lõigata. Tabeli kopeerimisel jääb algne tabel alles, lõikamisel see aga kustutatakse.

 1. Hoidke kursorit küljendivaates  tabeli kohal, kuni kuvatakse tabeli teisalduspide .
 2. Klõpsake tabeli valimiseks tabeli teisalduspidet.
 3. Tehke ühte järgmistest.
  • Tabeli kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.
  • Tabeli lõikamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+X.
 4. Asetage kursor kohta, kuhu soovite kleepida uue tabeli.
 5. Tabeli kleepimiseks uude asukohta vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

Tabeli vormindamine

Kui olete loonud tabeli, pakub Microsoft Office Word 2007 mitmekesiseid võimalusi tabeli vormindamiseks. Kui otsustate kasutada tabelilaade, saate loodud tabeli vormindada ühekorraga ja vaadata enne laadi rakendamist eelvaadet, et näha, kuidas tabel mingis kindlas laadis vormindatuna välja näeb.

Lahtrite tükeldamise ja ühendamise, ridade ja veergude lisamise ja kustutamise ning ääriste lisamisega saate tabeli ilmet kohandada. Kui töötate suure tabeliga, saate igal järgmisel lehel korrata tabelipäist. Tabeli sisu lõhkuvate leheküljepiiride vältimiseks saate määrata, kus ja kuidas tuleks tabelit järgmisele leheküljele üleminekuks katkestada.

Tabelilaadide kasutamine terve tabeli vormindamiseks

Pärast tabeli loomist saate tabelilaade kasutades vormindada terve tabeli. Kursori asetamisel suvalisele eelvormindatud tabelilaadile saate vaadata tabeli ilmet.

 1. Klõpsake tabelit, mida soovite vormindada.
 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Kujundus.
 3. Asetage jaotises Tabelilaadid kursor järjest igale tabelilaadile, kuni leiate soovitud laadi.
 4. Laadi rakendamiseks klõpsake seda.
 5. Märkige või tühjendage jaotises Tabelilaadi suvandid iga tabelielemendi juures olev ruut vastavalt sellele, kas soovite valitud laadi selle elemendi puhul rakendada või eemaldada.

Ääriste lisamine ja eemaldamine

Saate tabeli soovikohaseks vormindamiseks lisada tabelile ääriseid või neid eemaldada.

Tabeliääriste lisamine

 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Paigutus.
 2. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Vali ja seejärel käsku Vali tabel.
 3. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Kujundus.
 4. Klõpsake jaotises Tabelilaadid nuppu Äärised ja seejärel tehke ühte järgmistest.
  • Klõpsake ühte eelmääratletud ääristekogumit.
  • Klõpsake esmalt käsku Äärised ja varjustus ja siis vahekaarti Äärised ning valige soovitud suvand.

Ääriste eemaldamine tervelt tabelilt

 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Paigutus.
 2. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Vali ja seejärel käsku Vali tabel.
 3. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Kujundus.
 4. Klõpsake jaotises Tabelilaadid nuppu Äärised ja seejärel käsku Ääriseta.

Tabeliääriste lisamine ainult määratud lahtritele

 1. Klõpsake menüü Kodu jaotise Lõik nuppu Kuva/peida.tabel8
  2. Valige soovitud lahtrid (sh lahtrilõputähised)
  3. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Kujundus.
  4. Klõpsake jaotises Tabelilaadid nuppu Äärised ja seejärel käsku Ääriseta.

Tabeliääriste eemaldamine ainult määratud lahtritelt

 1. Klõpsake menüü Kodu jaotise Lõik nuppu Kuva/peida.tabel8
  2. Valige soovitud lahtrid (sh lahtrilõputähised).
  3. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüüd Kujundus.
  4. Klõpsake jaotises Tabelilaadid nuppu Äärised ja seejärel käsku Ääriseta.

HARJUTUS

 • Loo samasugune tabel
 • Ühenda vajalikud lahtrid
 • Täida lahtrid andmetega
 • Joonda tekst
 • Määra taustavärvid
 • (lahtrite kõrgus ja laius määramata)

tabel

Allalaaditav pdf